Technik BHP

Post-secondary School Vademecum in Wrocław
Duration
Studies extramural
Received the degree of

Study direction description

Absolwenci kierunku Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy będą zawsze poszukiwani na rynku pracy, ponieważ w każdej firmie liczącej powyżej 100 pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy - inspektor BHP. Mniejsze firmy bardzo często korzystają z usług specjalistów BHP prowadzących własną działalność gospodarczą. Jest to odpowiedzialna i dająca dużą satysfakcję praca.  Specjaliści od BHP przygotowują analizy dotyczące przestrzegania zasad bhp w firmie oraz przedstawia propozycje usunięcia występujących zagrożeń, badają przyczyny wypadków w pracy, prowadzą rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymują pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwają od pracy osoby niezdolne do pracy.

Document obtained

Cities

Wroclaw

Contact us

Job offers in the chosen field of study

Available Job Offers

CONTACT

We are there for you

Do you want to join the project? We are waiting just for you. Feel free to contact us now.

  • Customer service
  • Goleniów, ul. Tadeusza Kościuszki 10b
HAVE ANY QUESTIONS?

Write to us

Please fill in the required fields correctly
Please fill in the required fields correctly
Please fill in the required fields correctly
Please fill in the required fields correctly