Kryminalistyka

Gdańsk School of Higher Education
Duration
Studies online
Received the degree of

Study direction description

Kryminalistyka ma za zadanie wykrycie sprawcy tj. zbieranie dowodów związanych z użyciem narzędzi i sposobów dokonania przestępstwa, śladów przestępstwa zostawionych na miejscu zdarzenia, oględzin miejsca zdarzenia, zwłok itd. Cieszę się, że padło to pytanie, ponieważ przy okazji mogę zwrócić uwagę na to, że wiele osób nie odróżnia kryminalistyki od kryminologii. Ta druga jest ogólną nauką o przestępstwie, sprawcy, zawiera się w niej osobny dział zwany wiktymologią. Często słyszę, że ktoś chce być kryminalistykiem, nie mając pojęcia, że to praca techniczno-badawcza. W dużym skrócie – policyjny technik jest od tego by zabezpieczyć ślady a ekspert te ślady ocenia, weryfikuje i wyciąga wnioski.

Document obtained

Contact us

Job offers in the chosen field of study

Available Job Offers

CONTACT

We are there for you

Do you want to join the project? We are waiting just for you. Feel free to contact us now.

  • Customer service
  • Goleniów, ul. Tadeusza Kościuszki 10b
HAVE ANY QUESTIONS?

Write to us

Please fill in the required fields correctly
Please fill in the required fields correctly
Please fill in the required fields correctly
Please fill in the required fields correctly