Zarządzanie kryzysowe

HIGH SCHOOL OF MANAGEMENT STAFF
Duration
Studies online
Received the degree of

Study direction description

Kierunek biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe to nowoczesny kierunek studiów, który odpowiada na oczekiwania współczesnego rynku pracy. W trakcie realizowanych zajęć studenci mają szansę zgłębiać nauki przyrodnicze, weterynaryjne i społeczne. Z pewnością poznasz zagrożenia fizyczne, chemiczne i biologiczne, które występują w środowisku. Są to między innymi epidemie, zagrożenia terrorystyczne, pożary, powodzie, katastrofy ekologiczne, zagrożenia występujące w gospodarce żywnościowej, zagrożenia w przestrzeni cyfrowej.

Document obtained

Contact us

Job offers in the chosen field of study

Available Job Offers

CONTACT

We are there for you

Do you want to join the project? We are waiting just for you. Feel free to contact us now.

  • Customer service
  • Goleniów, ul. Tadeusza Kościuszki 10b
HAVE ANY QUESTIONS?

Write to us

Please fill in the required fields correctly
Please fill in the required fields correctly
Please fill in the required fields correctly
Please fill in the required fields correctly